APEL ENJANG DINTEN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA

Kamis, 31 Agustus 2017 10:02:14 - Oleh : SEKSI SEKRETARIAT KECAMATAN PANJATAN

FORUM GROUP DISCUSI (FGD) DELINASI BATAS DESA

APEL ENJANG DINTEN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA

DONOR DARAH

BIMTEK RAB DAN DESAIN

UPACARA BENDERA DAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

Kamis Pon suryo 31 Agustus 2017 wanci tabuh 08.00 wedal iring kilen, mapan wonten ing plataran kantor Kecamatan Panjatan kagem mengeti dinten keistimewaan ngayogyakarta hadiningrat ngawontenaken apel enjang, Camat Panjatan (Sudarmanto,SIP, M.Si.) minongko penghageng apel mbok bilih bergodho apel sedoyo punggowo kecamatan panjatan (karyawan-karyawati) sarto siswo psg wonten ing sak selanipun apel Camat Panjatan paring pemut ing mbok bilih rasukan engkang kulo lan panjenengan sami agem meniko kedahipun ingkang rasukan mawi adi dalem (lurik).

« Kembali | Kirim | Versi cetak